זכויות נכי צה"ל נקבעות על פי חוק הנכים תגמולים ושיקום, על חקיקתו המשנית, תקנותיו , וההוראות הפנימיות של אגף השיקום במשרד הביטחון.

זכויות נכי צה"ל הם קודם כל וראשית נקבעות על פי אחוזי הנכות בהם הוכר הנכה. ככל שאחוז הנכות בו הוכר הנכה הוא יותר גבוה כך זכויותיו של נכה צה"ל הן יותר גדולות.

נכים אשר לא זכאים לזכויות

ברם , קיימים נכים שלא ממש זכאים לזכויות , ואלו הם ראשית אותם נכים אשר הוכרו כנכי צה"ל אשר נכותם נקבעה  על פחות מ10 אחוזי נכות , עד תשעה אחוזי נכות , נכים אלו לא זכאים לדבר ממשרד הביטחון , לא לתגמול , לא לטיפול רפואי , והם רשומים כנכים קיימים במערכת אשר לא זכאים לזכויות ממוניות חומריות כלשהן , פרט להגשת תביעה להחמרת מצב.

לנכים אשר מוכרים עד 9 אחוזי נכות עומדת הזכות להגיש בקשה להחמרת מצב.  בקשה להחמרת מצב , אשר מוגשת על ידי נכה המוכר בעד תשעה אחוזי נכון , לאחר שתידון על ידי הוועדה הרפואית , אשר תחליט אם להעלות את אחוזי הנכות , תקנה לאותו נכה זכויות כספיות בהתאם לדרגת הנכות החדשה אשר תקבע הוועדה הרפואית.

נכים בעלי 10-19 אחוזי נכות

קובצת הנכים הבאה אשר כבר זכאית לזכויות מאגף השיקום , היא אותם נכים אשר מוכרים בנכות אשר נקבעה בין 10-19 אחוזי נכות . קבוצת נכים זו לאחר תיקון חוק הנכים תגמולים ושיקום  אשר נעשה בשנת 1996 , הוצאה מכלל נכי צה"ל המוכרים , וזאת מאחר והתיקון לחוק אשר חוקק בשנת 1996 קבע כי נכים אשר מוכרים באחוזי נכות מ10-19 אחוז , יקבלו מענק ולא תשלום חודשי, ולמעשה יפלטו מן המערכת . בנקודה זו יאמר כי נכים אשר מוכרים לפנים שנת 1996 באחוזי נכות שבין 10-19 אחוז  עדין זכאים לקבל תשלום חודשי.

נעים בעלי 20 אחוזי נכות ומעלה

נכים בעלי 20 אחוזי נכות ומעלה קבוצת הנכים אשר מוכרים מ20 אחוזי נכות ועד ל100+ אחוזי נכות זכאים לזכויות כספיות וזכויות אחרות אשר נקבעות בהתאם לנכות שלהם , וכן בהתאם לאחוזי הנכות שלהם.

הזכות הבסיסית והראשונה אשר קיימת לנכים המוכרים באחוזי נכות בין 20 ל 100+  היא הזכות לקבלת תגמול בסיסי , זכות זו הנה זכות אוטומטית אשר מוענקת באופן שווה לכל הנכים , בהתאם לדרגות הנכות שלהם

תגמולי קיום

לצד הזכות לתגמול בסיסי עומדת זכות לנכי צה"ל לקבלת תגמולים אשר מכונים תגמולי קיום. תחת המונח תגמולי קיום , קיים תגמול מסוג תט"ר , קיצור של , תגמול טיפול רפואי , לתגמול זה זכאים עקרונית גם נכים אשר מוכרים מ10 אחוזי נכות , בצורה מצומצמת , וגם נכים אשר מוכרים ב20 אחוזי נכות ומעלה , כל עוד , אותם נכים בכל הדרגות המצוינות לא יכולים לעבוד , בשל הצורך בקבלת טיפול רפואי , בשל נכותם המוכרת.

תגמול חפ"ר

תגמול נוסף אשר קיים תחת המונח תגמולי קיום , הנו תגמול מסוג חפ"ר , תגמול זה משולם לנכים מ20 אחוזי נכות , כל עוד אלה נמצאים בתוכנית שיקום . תוכנית שיקום משמעותה , כל הליך אשר נועד להביא למצב בו בתום הכשרה , יוכל הנכה לרכוש לעצמו מקצוע , אשר ישמש אותו  לצרכי פרנסתו.

תגמול תג"מ

התג"מ , קיצור של תגמול מיוחד ,משולם לנכה אשר הנו בעל 20 אחוזי נכות עד 50 אחוזי נכות אשר בשל נכותו ובשל מצבים נוספים לא יכול לקיים את עצמו , לאמור לא יכול לעבוד. התגמול נועד לאפשר לנכים אשר מוכרים על ידי אגף השיקום במשרד הביטחון , בדרגת נכות שמ20 אחוזי נכות , ועד 49 אחוזי נכות לקבל תגמול מחייה , אמצעי קיום אם בשל נכותם המוכרת הם לא יכולים להתקיים.

תגמול נצרך

תגמול נצרך משולם לנכים אשר מוכרים מ50 אחוזים ומעלה , וזאת כל עוד שהם הוכרו על ידי וועדת צר"מ כמי שאין ביכולתם להתפרנס / להתקיים בשל נכותם המוכרת, המדובר בתגמול הגבוה ביותר אשר נע בין 9000- 15000 ₪ ואשר מאפשר לנכים אשר אין ביכולתם להתקיים בשל נכותם אמצעי קיום.

זכויות נוספות

לצד הזכות לתגמולים , קיימת זכות לרכב רפואי , זכות לטיפול שיניים , זכות לדיור , לשכירות , ולרכישת דירה , זכות לקבלת טיפול רפואי , זכות לקבלת דמי ניידות , משקולות , עזרת הזולת , זכות לחופשה של מספר ימים בשנה , הבראה , מענק נישואין , מענק לסידור ראשון וזכויות רבות נוספות.