מקום בו מוגשת תביעה לקבלת זכות נכות מחלה בגין מחלת נפש , והיא נידחת על ידי קצין התגמולים בעילה של העדר קשר סיבתי, פתוחה בפני התובע , זכות ערעור לבית המשפט השלום בשבתו כוועדת ערעורים לפי חוק הנכים תגמולים ושיקום , וזאת לאחר קבלת התיק הרפואי אשר מצוי בידי קצין התגמולים מהפרקליט המטפל , והגשתו כמו שהוא למומחה מטעם המערער עניין שהוא חשוב ביותר .

חוות הדעת הרפואית הפסיכיאטרית שונה מכל חוות דעת רפואית אחרת וזאת משום שהיא צריכה להביא בחשבון , את עברו הנפשי של התובע ובני משפחתו.  במה דברים אמורים  ,מקום בו טוען תובע לפריצתה של מחלת נפש בזמן שירותו ועקב שירותו הוא צריך להוכיח במידת מה תנאים מסוימים אשר הביאו לפריצת מחלת הנפש , וזאת תוך כדי לקיחה בחשבון של עברו הפסיכיאטרי של הנפגע , אם היה כזה , לרבות עברו המשפחתי, רקע גנטי , אם קיים כזה , וזאת משום שמה שבא כוח קצין התגמולים יעשה ,הוא פשוט יטען במיוחד במחלות פסיכיאטריות מסוימות שהשרות הוא לא הגורם לפריצתן של המחלות הפסיכיאטריות וכן שהרקע המשפחתי של התובע הוא הגורם לכך.

לדעתי חשוב מאוד לבחור מומחה רפואי לצורך מתן חוות דעת רפואית אשר מכיר את המטריה של חוק הנכים ,לרבות את מומחי קצין התגמולים, ואשר התנסה במתן עדות בפני בית המשפט השלום , בשבתו כוועדת ערעורים לפי חוק הנכים תגמולים ושיקום.

חשוב ביותר שהמומחה הרפואי יקרא ויקבל אליו את התיק הרפואי של הנפגע אשר קיים בידי קצין התגמולים , לפני שהוא נתן את חוות הדעת, כמו כן חשוב מאוד שהמומחה יתבסס בחוות דעתו על ספר הסיווג והאבחון הפסיכיאטרי , האירופי  icd-10 – ולא על הdsm  , היות והicd-10   , הוא ספר האבחון והסיווג הפסיכיאטרי המקובל במדינת ישראל. יחד עם זאת חשוב מאוד שבהתייחסות של המומחה לאחוזי הנכות אשר עתידים להגיע לתובע , הוא יתבסס אך ורק על תקנות הנכים מבחנים לקביעת דרגת נכות.

לעניין הקשר הסיבתי מקום בו נראה למומחה כי הנפגע עבר אירוע טראומטי , חשוב מאוד לאפיין אירוע זה , להביא עדויות לאותו אירוע ,ולבסס את החלק העובדתי. עדות יכולה להיות כזאת של חבר אשר היה במקום ,וגם עדות של מפקד, אשר  יעיד על תנאי השרות ,לגביהם טוען התובע כי אלה הביאו למצבו הנפשי.

מקום בו נתבעת זכות נכות מכוח מחלה , עקב דחק , לדוגמא פריצה של סכיזופרניה , או מחלה בי פולרית הפסיקה היום מקילה מאוד על התובע לעניין הקשר הסיבתי , אך יחד עם זאת חשוב מאוד לאפיין את הדחק אשר קדם לפריצת המחלה , ולנסות עם כל הקושי להביא עדות אשר תאפיין את שירותו של אותו חייל.

הדברים אמורים במיוחד לגבי תביעות אשר מוגשות על רקע של מחלות אשר פורצות אצל תובעים בסמוך לגיוס , כאן מאוד קשה לאתר את הסטרס כגורם , ומאוד קשה לאפיין את הקשר הסיבתי ולהביא הוכחות עובדתיות להתקיימותו ולכן חשוב מאוד להשתמש במכשירים אשר הפסיקה  התוותה.

 אין להקל ראש בחשיבותה של חוות הדעת הרפואית מקום בו התביעה נדחית. חשוב מאוד להביא מומחה שבאמת הוא בקי בתחום , וחשוב מאוד שאותו מומחה ידע מה שהוא עושה ,אחרת סיכויי התביעה בתחום מחלות הנפש נגד קצין התגמולים  הם נמוכים שכן המדובר הוא בתביעות שהן קשות ביותר.

אני כאן בשבילך , אמינות ומקצועיות הם נר לרגלי צור איתי קשר , בטלפון נייד 0505350239 או השאר פרטים ,בדף יצירת הקשר באתר ,  ואשמח לשוב אליך בהקדם, וכבר בשיחה תחוש בהבדל.