נכי צה"ל הם מי שהוכרו על ידי קצין התגמולים לאחר שהגישו את תביעתם לקצין התגמולים, אשר קיבל חוות דעת של מומחה מטעמו, אשר קבע כי יש להכיר באותם נכים בקשר סיבתי של גרימה או של החמרה , ולאחר  שעמדו בפני וועדה רפואית אשר קבעה להם אחוזי נכות בהתאם לתקנות הנכים מבחנים לקביעת דרגת נכות.

הכרה מלפנים משורת הדין

ישנם נכים אשר מוכרים מן הדין וישנם נכים אשר שר הביטחון או ראש אגף השיקום או מי מטעמו בוחר להכיר בהם כנכי צה"ל לפנים משורות הדין. המדובר בנכים אשר לא הייתה דרך להכיר בהם בצורה הרגילה, משום שנמצא שאין קשר סיבתי, ומשום שהפציעה לא הייתה בזמן השרות הצבאי עצמו , ומכל סיבה אחרת , ברם בשל מצב הרפואי ומצב נכותם, כמו גם מצבם המשפחתי הקשה אלה הוכרו כנכי צה"ל לפנים משורת הדין.

הכרה של נכי צה"ל לפנים משורת הדין משמעותה היא שהנכה מוכר , רק לצרכי טיפול ושיקום , וזאת לעיתם קרובות לפרק זמן מסוים , או שמוענקות לנכה זכויות ממוניות חלקיות בהשוואה לנכים רגילים או שמוענקות לנכה זכויות אחרות שהן לא מכוח החוק , אבל בצורה חלקית בהשוואה לנכה אשר זכאי לקבל את כל סל הזכויות.

נכים אשר נכותם נקבעת על 0 אחוזי נכות

ישנם נכים אשר נכותם נקבעת על 0 אחוזי נכות , אלה נכים אשר עברו את קצין התגמולים אשר מצא כי קיים קשר סיבתי בין נכותם המוכרת לבין השרות , ברם ועדה רפואית אשר דנה במצבו מצאה כי לא נותרה לאותו הנכה נכות כל שהיא , ולכן נקבעה נכותו על 0 אחוזי נכות. לימים פסיקת בית המשפט העליון קבעה כי יש מקום לקבוע לנכה אשר לא נותרה לו נכות ,נכות אשר עומדת על 1 אחוז נכות. למעשה אין הבדל בין 0 אחוז נכות ל1 אחוז נכות , אבל מאז פסיקת העליון, קובעות הוועדות הרפואיות לאותם נכים אחוז נכות1 במקום 0 אחוזי נכות שזה בעצם אותה הגברת בשינוי אדרת. יאמר עוד כי הזכות היחידה אשר קיימת לנכים אלו היא הזכות להגיש החמרה במידה וזו תחול ביום מן הימים.

נכים אשר נכותם נקבעת עד ל9 אחוזי נכות

נכים אלו נמצאים באותו מעמד של נכים אשר נקבעו להם 0 אחוזי נכות , וזאת מאחר והם כמו אחיהם בעלי אחוז נכות אחד לא זכאים לדבר מקצין התגמולים לאחר שהגישו תביעתם למשרד הביטחון , מלבד היכולת להגיש תביעה להחמרת מצב לכשיוחמר מצבם.

נכים אשר נכותם נקבעת מ10-19 אחוזי נכות

נכים אלו זכאים רק למענק ממשרד הביטחון , בגין נכותם. המענק עומד על בין 50 ל150 אלף ₪ והוא ניתן רק לנכים אשר הוכרו על ידי קצין התגמולים לאחר שנת 1996 ולנכים אשר הוכרו לפני שנת 1996 במידה והם בחרו לקבל מענק ולצאת מהמערכת של אגף השיקום , פרט למענק לא זכאים נכים בקבוצה זו לכל הטבה שהיא.

נכים אשר נכותם נקבעת מ20 – 100+ אחוזי נכות

נכים אלו זכאים , לתגמולים רגילים בגין נכותם,לתגמולי תט"ר , לתגמולי קיום , מסוג נצרך , תג"ם , וחפ"ר , וכן לטיפולים רפואיים , לשיקום מקצועי , לסיוע ברכישת דירה ,ולסידור ראשוני , לרכב רפואי , ולרכב מדינה , להבראה של מספר ימים בשנה.