פגיעה בשמיעה הנה פגיעה שהיא נפוצה בקרב אנשי כוחות הביטחון , במיוחד בקרב אלה אשר משרתים בחיל האוויר , או בחייל התותחנים. פגיעה אקוסטית הנה פגיעה אשר יש לה מספר מאפיינים , טנטון ,וירידה בשמיעה.

טנטון משמעו פגיעה עצבית בשמיעה , אשר גורמת לכך שהנפגע מרגיש זמזום באוזניים, הזמזום הזה גורם לתחושה לא נוחה לנפגע מקום בו הטנטון מלווה את הנפגע באופן קבוע, אותו נפגע יסבול פרט לטנטון גם מירידה בריכוז , ולעיתים גם מהפרעות שינה שכן הטנטון לא נותן מנוח לנפגע גם לא במצב של שינה.

יחד עם זאת הטנטון יכול להיות כטנטון בלתי קבוע , דבר אשר משפיע על אחוזי הנכות , יאמר כאן כי פרט לבדיקה של מאפייני טנטון , אין ממש כלי אובייקטיבי למדידה של טינטון, ובדרך כלל הבדיקה תהיה יותר סובייקטיבית מאשר אובייקטיבית.

בצד הטנטון קיימת לעיתים קרובות פגיעה בשמיעה  , אשר מאופיינת בירידה בשמיעה , הכלי למדידת ירידה בשמיעה הנו כלי אשר בעיקרון אשר נשען על בדיקה אודיו מטרית , ועל לוח תוצאות אודיו מטריות , באמצעותם מתורגמת הירידה בשמיעה לאחוזי נכות.

הכלל הבסיסי בעניין נכויות אקוסטיות הנו כי מקום בו החשיפה לרעש נפסקת , מפסיקה גם הפגיעה האקוסטית ,לאמור ברגע שנפסקת החשיפה לרעש כל החמרת מצב אשר חלה בירידה בשמיעה , אינה קשורה לשרות הצבאי ולכן דינה של תביעה להחמרת מצב במצב זה הנה להידחות.

אשר על כן מקום בו אדם אשר הוכר בגין פגיעה בשמיעה אשר החמירה לאחר מספר שנים , אין מקום להגיש תביעה להחמרת מצב בגין ירידה בשמיעה שכן החמרת המצב לא קשורה לשרות הצבאי.