טלפון במשרד 03-9391070
סלולר אישי 0505350239
פקס 03-6914792
14 שנות ניסיון

שלבי הטיפול בתביעה לאגף השיקום במשרד הביטחון

לאחר שמוגשת תביעה לקבלת זכות נכות בגין חבלה או מחלה לקצין התגמולים , יכול והתביעה תעבור, בחבלה , לטיפול במסלול הירוק, ו/או יכול והתביעה תעבור למסלול הרגיל תחילה ליחידה לאיסוף חומר.

הטיפול ביחידה לאיסוף חומר

ביחידה לאיסוף חומר נאסף כל החומר הרפואי מקופת החולים , מבתי חולים , ומכל מקום בו טופל התובע זכות נכות חבלה או מחלה ממשרד הביטחון. בסיום השלב בו נאסף החומר הרפואי מועבר התיק ליועץ הרפואי אשר מתפקידו לקבוע , לאיזה מומחה רפואי , לצורך מתן חוות דעת , לעניין הקשר הסיבתי , יועבר התיק , בדרך כלל המומחה הרפואי אשר מקבל את התיק הוא מאותו התחום אליו קשורה הבעיה הרפואית , בגינה הוגשה התביעה , לצורך קביעת הקשר הסיבתי. 

בדיקת המומחה הרפואי מטעם קצין התגמולים 

המומחה  הרפואי בודק את טענותיו של התובע , הן במישור הרפואי, ובמישור העובדתי. לאמור המומחה בודק אם יש קשר בין הבעיה הרפואית ותלונותיו הרפואיות של התובע , לבין האירועים אותם עבר בשרות הצבאי. בבדיקה נבדק התובע וגם נשאלת שאלות בדרך כלל לגבי מצבו הרפואי והעובדות על בסיסן הוגשה התביעה. 

לאחר שהמומחה הרפואי מטעם קצין התגמולים מסיים את עבודתו הוא כותב חוות דעת רפואית אותה הוא מעביר לקצין התגמולים ,  אשר בסיומה הוא צריך לקבוע כי קיים קשר סיבתי, או שלא קיים קשר סיבתי.

במידה והמומחה הרפואי קובע שלא קיים קשר סיבתי בין מצבו הרפואי של התובע לבין השרות הצבאי , עומדת לתובע הזכות להגיש ערעור על החלטת קצין התגמולים , לבית המשפט השלום בשבתו כוועדת ערעורים לפי חוק הנכים תגמולים ושיקום .

במידה והמומחה הרפואי קובע כי קיים קשר סיבתי בין מצבו הרפואי של התובע לבין השרות הצבאי מוזמן התובע לעמוד בפני וועדה רפואית.

דיון בפני וועדה רפואית

תפקידה של הוועדה הרפואית היא לקבוע לתובע אחוזי נכות בהתאם לקבוע בתקנות הנכים מבחינים לקביעת דרגת נכות , ובהתאם לנכות ממנה סובל הנפגע.

תקנות הנכים מבחנים לקביעת דרגת נכות הנו קובץ אשר כולל בתוכו מבחנים אשר לצדם קבועים אחוזי נכות. המבחנים לצידם קבועים אחוזי הנכות , הנם מבחנים אשר מתארים פגימות . המבחנים בספר מחולקים לפי סוגי פגימות , וגם לפגימות  לפי איברים.

מחוקק המשנה שאף בכל מאודו בחקיקתו , לכלול בתקנות הנכים מבחנים לקביעת דרגת נכות את כל סוגי הנכויות שקיימות , ברם היות ועם השנים נוספו מחלות ופגימות עליהם לא חשב מתקין  התקנות בה בשעה שבצע מלאכתו, קיימות מספר לא מועט של נכויות שהן בדרך כלל יותר מחלתיות ונובעות עקב מחלות או שהן נדירות , או שהן מורכבות ממספר רב של פגימות  , אשר לא מוזכרות בקובץ התקנות מבחנים לקביעת דרגת נכות.

תקנה 11 למבחינים לקביעת דרגת נכות

מצבים מסוג אלה אשר לא קיבלו את התייחסות בקובץ התקנות , מבחינים לקביעת דרגת נכות , מוסדרים דרך תקנה 11 לקובץ התקנות מבחנים לקביעת דרגת נכות. סעיף 11 לקבוץ התקנות מבחנים לקביעת דרגת נכות קובע סעיף שהוא סעיף מותאם , ומטרתו להסדיר את אותם מצבים אשר לא קיבלו התייחסות בקובץ התקנות.

בבוא הוועדה הרפואית להפעיל את שיקול דעתה לפי סעיף 11 לתקנות הנכים מבחנים לקביעת דרגת נכות עליה להפעיל את סמכותה ,תוך שהיא מחפשת במקום בו לא קיימת  התייחסות מפורשת למצב נכותו , של הנכה המופיע בפני הוועדה הרפואית , מבחן אשר מתאר בצורה קרובה את הפגימה .

הופעה בפני וועדה רפואית 

קבלת אחוזי נכות ממשרד הביטחון מחייבת הופעה בפני הוועדה הרפואית , המחשבה הרווחת היא כי בפני הוועדה הרפואית אין צורך להסתייע בשרותיו של עורך דין וזאת מאחר וקיימת בידי התובע חוות דעת או מאחר וקיימים בידיו מסמכים רפואיים אשר התובע סבור כי אלה מדברים בעד עצמם.

הסתייעות בעורך דין בהופעה בפני הוועדה הרפואית היא יותר מומלצת, שכן עורך הדין יכול לדעת ולהעריך את מצב נכותו של הנכה , ולהציג את הדברים הרלוונטיים אשר עשויים להביא את הוועדה הרפואית לידי מסקנה כי עליה להעניק לנכה אחוזי נכות מסוימים בגין נכותו , היות והידע הזה לא קיים אצל התובע והיות ובמסמכים הרפואיים אשר נמצאים בידי התובע לא ממש רשומים אחוזי נכות, משום כך הכרחי ואף מומלץ להסתייע בשרותיו של עורך דין.