טלפון במשרד 03-9391070
סלולר אישי 0505350239
פקס 03-6914792
14 שנות ניסיון

אחוזי נכות נפשיים לפי תקנות הנכים

מבחנים לקביעת דרגת נכות

תקנות הנכים מבחנים לקביעת דרגת נכות מפרטות שלושה סוגים של אחוזים נפשיים , בגין שלוש סוגי נכויות נפשיות שונות . מקום בו איש כוחות הביטחון מגיש תביעה בגין פגיעה נפשית לקצין התגמולים ולאחר שנקבע קיומו של קשר סיבתי עומדת בפני הוועדה הרפואית האפשרות לקבוע לנפגע העומד לפניה את אחוזי הנכות לפי אחת מן החלופות הבאות .

  1. סעיף 33 לתקנות הנכים מבחנים לקביעת דרגת נכות.
  2. סעיף 34 לתקנות הנכים מבחנים לקביעת דרגת נכות.
  3. סעיף 34 א' לתקנות הנכים מבחנים לקביעת דרגת נכות.

סעיף 34 א' לתקנות הנכים מבחנים לקביעת דרגת נכות

סעיף 34 א' לתקנות הנכים מבחנים לקביעת דרגת נכות מוקדש כל כולו אך ורק לתסמונת בטר חבלתית , או בשמה האחר פוסט טראומה. מקום בו נמצא בפני הוועדה הרפואית נפגע אשר קצין תגמולים באמצעות מומחה מטעמו קובע כי נפגע סובל מפוסט טראומה על הוועדה הרפואית לקבוע לאותו נפגע את נכותו הנפשית לפי סעיף 34 א' כאמור.

התקנה מפרטת מספר דרגות של נכויות מ5 אחוזי נכות לגבי הפרעה מזערית , 19 אחוזי נכות לגבי נכות עם הפרעה עם הגבלה בינונית , 30 אחוז נכות לגבי הפרעה עם הגבלה ניכרת , 50 אחוזי נכות לגבי הפרעה עם הגבלה קשה , 70 אחוזי נכות לגבי הפרעה עם הגבלה קשה ופגיעה בבוחן המציאות, 100 אחוז נכות לגבי הפרעה  , אשר בעיתה אין הנפגע יכול לפעול עצמאית.

סעיף 34 לתקנות הנכים מבחנים לקביעת דרגת נכות

סעיף 34 לתקנות הנכים מבחינים לקביעת דרגת נכות עוסק בעיקר בתגובה נפשית שהיא תוצאה של חבלה גופנית. לנכה אשר סובל מפגיעה פיזית כל שהיא יכול ויהיו תופעות נפשיות שהם תולדה או תוצאה של מצבו הנפשי אשר נובע מן המגבלות הנפשיות מהן סובל הנפגע כתוצאה מן החבלה הגופנית. רק לשם המחשה אביא דוגמא אשר תבהיר את העניין . נפגע אשר סובל מפריקת כתף , אירוע שהוא קשה ביותר , במיוחד עת עסקינן במי שפרק את הכתף ויש צורך להשיב לו אותה למקומה באמצעות טיפול בחדר ניתוח. נפגע מסוג זה עלול לפתח תגובת חרדה , אשר יכול ותהיה קשורה לבעיית פריקת הכתף, לדוגמא הוא יכול לפתח תופעת חרדה , מלהרים את היד מעל לגובה מסוים וזאת מחשש שמא בהרמה שכזו , הנפגע יפרוק את הכתף. ישנה גם אפשרות כי אותו נפגע יתקשה לישון בלילה וזאת מאחר והוא חושש לפרוק את הכתף במהלך השינה . סוג אחר של פגיעות הוא לדוגמא פגיעה בדימוי העצמי , ביכולת האישית כתוצאה מהפגיעה בכתף  , לרבות תחושת חוסר אונים של הנפגע , אשר מובילה לירידה בתחושת הwell been  של אותו נפגע ואשר מצדיקה מתן של  אחוזי נכות נפשיים מעבר לאלה אשר קבועים בתוך אחוזי הנכות הפיזית אשר ניתנים לאותו נפגע . היות והתגובה נפשית היא חורגת מן הנורמה ועולה בהרבה על התגובה הרגילה , ניתנים לאותו הנפגע אחוזי נכות נפרדים בגין הפגיעה הנפשית, תשומת לב לעובדה כי הוועדה הרפואית לא תמהר ליתן אחוזי נכות לפי סעיף 34 לתקנות הנכים מבחנים לקביעת דרגת נכות , מקום בו התגובה הנפשית היא מאוד חריפה או קיצונית , שכן אז יכול ותעלה השאלה האם הפגיעה הנפשית היא אכן תוצאה של הפגיעה הפיזית.

סעיף 33 לתקנות הנכים מבחנים לקביעת דרגת נכות

סעיף 33 לתקנות הנכים מבחנים לקביעת דרגת נכות עוסק בכל ההפרעות האחרות , חרדה , מחלות בי פולריות , סכיזופרניה וכל הפרעה אחרת אשר אינה קשורה והיא לא הפרעה מסוג פוסט טראומה . לאמור מקום בו נפגע מבקש לתבוע את זכויותיו מכוח חוק הנכים תגמולים ושיקום בגין הפרעה אשר היא לא הפרעה מסוג פוסט טראומה , או תסמונת בטר  חבלתית על הוועדה הרפואית ליתן לנפגע אחוזי נכות בהתאם לסעיף 33 לתקנות הנכים מבחנים לקביעת דרגת נכות.