טלפון במשרד 03-9391070
סלולר אישי 0505350239
פקס 03-6914792
14 שנות ניסיון

בדיקות חדשות

שיטת הספר הפתוח , בחוק הנכים תגמולים ושיקום

אחד מעקרונות היסוד של שיטת המשפט בישראל , היא עקרון סופיות הדיון. עקרון סופיות הדיון משמעותו היא כי משמיצא התובע את זכויותיו הדיוניות , ומשהפסיד בדינו , אין הוא יכול לשוב ולפנות באותו עניין שוב לאותה ערכאה שיפוטית באותו נושא , שכן בעניינו של אותו תובע מתקיים מה שקרוי מעשה בית דין.

מעשה בין דין הוא למעשה מחסום , אשר  לא מאפשר לתובע אשר הפסיד בדין , להביא את עניינו שוב ושוב לבית המשפט , וזאת מתוך מטרה  להגביל את האפשרות כי תובע טרדן יבוא שוב ושבו באותו עניין שכבר דנו בו בפני ערכאה שיפוטית כזאת או אחרת.

עקרון זה מתקיים בכל שדות המשפט והוא אחד מאבני היסוד העקיריות של כל מערכת משפטית אשר שואפת בבסיסה לאזן בין הזכויות הדיוניות של התובע ושל הנתבע תוך מניעת אפשרות מן התובע להטריד שוב ושוב את הנתבע ואת המערכת  השיפוטית.

עקרון סופיות הדיון לא מתקיים בעניינם של אלה הבאים בתביעות בפני אגף השיקום  קצין התגמולים. לאמור יש ואפשר ואפילו נדחתה תביעתו של התובע בפני בית משפט יכול הוא לבוא שוב עם אותה תביעה אל קצין התגמולים ולבקש ממנו לדון בעניין או בהחלטתו מחדש. התנאי היחיד לדיון מחדש הוא שקצין התגמולים רואה שקיימת ראיה חדשה כזאת שלא עמדה בפני קצין התגמולים בשעה שהוא נתן את החלטתו הקודמת בעניינו , ו/או בשעה שבית המשפט השלום בשבתו כוועדת ערעורים לפי חוק הנכים תגמולים ושיקום  נתנה עת נדון עניינו של אותו תובע בפני קצין התגמולים.

ראיה חדשה מה היא ?

הפסיקה פרשה באורח נרחב את משמעות הביטוי ראיה חדשה. המונח ראיה חדשה פורש ככל  ראיה אשר לא עמדה בפני קצין התגמולים עת הוציא תחת ידו זה, את החלטתו הקודמת. במה דברים אמורים בדרך כלל ראיה חדשה היא חוות דעת, אשר שופכת אור אחר על מצבו של התובע , או תצהיר עד אשר יש בו כדי לתאר נסיבות עובדתיות אחרות אשר לא היו בפני קצין התגמולים עת הוציא זה את החלטתו הקודמת.

למי טובה שיטת הספר הפתוח ?

למי שנדחתה תביעתו

שיטת הספר הפתוח טובה לכל נכה שנדחתה תביעתו , והיום מבקש להביא למצב כי יערך דיון חוזר באותה התביעה. לאמור נכה שהגיש תביעה בגין חבלה או מחלה אשר חלה בה בזמן השרות הצבאי, והתביעה לא הוגשה בצורה מקצועית , ולאחר שאיש מקצוע עורך דין ורופא בוחן את הדברים עולה האפשרות כי יש אפשרות מעשית כי אותו נכה יוכר כנכה צה"ל לאחר דיון מחדש בתיק .

למי שהוכר בקשה סיבתי של החמרה

ישנם מקרים בהם מכיר קצין התגמולים בנכים ככאלו שהשרות הצבאי החמיר את מצבם ולא גרם לו. לרוב הכרה מעיין זו נפוצה בפגיעות על רקע נפשי , או במחלות כאלה ואחרות , יאמר על אתר כי ההכרה בנכים אשר שרתו בצבא כמי שנכותם הוחמרה היא בדרך כלל לא נכונה וחסרת בסיס משפטי.

נכים אלו יכולים לבקש מקצין התגמולים לעיין שוב בהחלטה להכיר בהם בקשר סיבתי של החמרה ולא של גרימה , ועל ידי כך להביא למצב בו ההכרה בהם תהפוך מהחמרה לגרימה דבר אשר יביא במישרין לעלייה באחוזי הנכות שלהם , וכן לעליה בזכויות אשר מועונקות להם מקצין התגמולים .

ערעור לבית המשפט השלום בשבתו כוועדת ערעורים לפי חוק הנכים תגמולים ושיקום

מקום בו נדחתה תביעתו של תובע , לדיון מחדש במסגרת סעיף 35 לחוק הנכים תגמולים ושיקום יש בידו אפשרות , לפנות בערעור בפני בית המשפט השלום בשבתו כוועדת ערעורים לפי חוק הנכים תגמולים ושיקום.