טלפון במשרד 03-9391070
סלולר אישי 0505350239
פקס 03-6914792
14 שנות ניסיון

זכויות נכי צה"ל 

מי שנפגע בזמן שרותו הצבאי , בין בשל מחלה או חבלה , וקצין התגמולים הכיר בו ככזה , זכאי מכוח אחוזי הנכות הניתנים לו לקשת שלמה של זכויות. הזכויות נחלקות למספר סוגים , תגמולים , טיפול רפואי, והטבות. 

תגמולים

מי שהוכר כנכה צה"ל על ידי קצין התגמולים זכאי למספר של סוגי תגמולים. התגמולים נחלקים למספר סוגים , תגמולים בסיסיים , תגמולי שיקום ותגמולי קיום . תחת המונח תגמולים בסיסיים, מצויים גם נכים אשר לא זכאים לתגמולים חודשיים אלה למענק. המדובר בנכים אשר הוכרו על ידי קצין התגמולים באחוזי נכות שבין 10-19 אחוזי נכות. 

ברם נכים אשר הוכרו באחוזי נכות שבין 20-100 אחוזי נכות זכאים לתגמולים חודשיים. גובה התגמולים הוא בהתאם לאחוזי הנכות אשר נקבעו על ידי הוועדה הרפואית. מעבר לתגמולים הבסיסיים, מצויים תגמולי קיום.

תגמולי קיום למי שנמצאים בתהליך שיקום 

תגמול חפ"ר לתגמולים אלו זכאים נכים אשר נמצאים במסגרת תוכנית שיקום.  במסגרת תגמולים אלו ניתנת להם תוספת כספית על מנת שאלא יכולו לכלכל את עצמם בזמן בו הם לומדים או עוסקים בהכשרה מקצועית. 

תגמולי קיום

תגמולי קיום נחלקים למספר תגמול מסוג תג"מ (תגמול מיוחד) , ותגמול מסוג נצרך. תגמול מסוג תג"מ ניתן למי שאחוזי הנכות שלו , נקבעו כאחוזים שהם מתחת ל50 אחוזי נכות , וועדה מיוחדת באגף השיקום , קבעה כי אותו נכה איבד את כושר עבודתו בגין נכותו המוכרת. תגמולים מסוג נצרך הוא תגמול אשר ניתן לנכים אשר נקבעו להם 50 אחוזי נכות ומעלה וועדה מיוחדת קבעה כי הנכה איבד את כושר עבודתו. 

טיפול רפואי 

מי שהוכר כנכה צה"ל זכאי לטיפול רפואי על ידי קצין התגמולים. הטיפול הרפואי ניתן רק בגין הנכות עליה הוכר הנכה על ידי קצין התגמולים. הטיפול הרפואי מוענק לנכה על ידי גורמים רפואיים חיצוניים לאגף השיקום , כדוגמת בתי החולים , או מרפאות אחרות , אליהם מופנה הנכה על ידי קצין התגמולים , יחד עם זאת במסגרת הטיפול הרפואי זכאי הנכה גם לתרופות אשר מסופקות ישירות לביתו על ידי קצין התגמולים באופן ישיר. 

הטבות 

נכי צה"ל זכאים להטבות שונות מכוח הוראות אגף השיקום. המדובר בהטבות אשר בדרך כלל נמצאות מחוץ לחוק הנכים תגמולים ושיקום , להטבות אלו זכאים נכים בהתאם לדרגת הנכות שלהם , והן מוענקות בין בצורה ישירה על ידי אגף השיקום , או על ידי פנייה יזומה של הנכה לגורמים רלוונטיים באגף השיקום וזאת לצורך קבלת ההטבות. בין ההטבות ניתן למנות , הטבה בבתי מלון , הטבה בקבלת רכב רפואי , הטבה בקבלת סיוע במעונות ילדים , ליווי נכים והטבות אחרות. 

לסיכום 

הכרה כנכה צה"ל מקפלת בתוכה סוגים שונים של הטבות וזכויות , ההטבות ניתנות מכוח הוראות אגף השיקום ,והתגמולים ניתנים בדרך כלל מכוח חוק הנכים תגמולים ושיקום.  כל נכה צה"ל מדרגת נכות של 20 אחוז זכאי לקבל הטבות מאגף השיקום  , וזאת בהתאם לדרגת הנכות המוכרת.