טלפון במשרד 03-9391070
סלולר אישי 0505350239
פקס 03-6914792
14 שנות ניסיון

חוות דעת רפואית 

חוות דעת רפואית הנה מסמך, אשר נכתב על ידי מומחה רפואי , ואשר מכיל בדרך כלל מידע רפואי על הנפגע , בנוגע למצבו הרפואי בעבר , ובהווה , וכן לעניין הקשר הסיבתי. קיימת דעה בקרב ציבור לא מנוסה של תובעים, על פיה הגשת חוות דעת מהווה מפתח להצלחה בתביעה המוגשת לקצין התגמולים , ואם כותב חוות הדעת הוא  אישיות רפואיות ידועה אז בכלל הדבר מגדיל את סיכויי ההצלחה.

מניסיוני , אני לא מגיש חוות דעת רפואיות עם הגשת תביעה חדשה לקצין התגמולים ,ולא עם הגשת בקשה להחמרת מצב , לדעתי בשני המקרים הללו חוות הדעת הרפואית הנה מיותרת , ואין בה כדי להביא להגדלה של סיכויי ההצלחה בתביעה.

המקרים בהם יש צורך להגיש חוות דעת רפואית

ישנם רק שלושה מקרים בהם אני חושב שצריך להגיש חוות דעת רפואית , בבקשות לעיון חוזר , או להצגת ראיות חדשות לפי סעיף 35 לחוק הנכים תגמולים ושיקום , וכן בהגשת בקשה לפי תקנה 9 למבחנים לקביעת דרגת נכות , נכות מוסבת, וכאשר מוגש ערער על החלטת קצין התגמולים לבית המשפט השלום בשבתו כוועדת ערעורים לפי חוק הנכים תגמולים ושיקום.

דגשים בהגשת חוות דעת רפואית 

ישנם מספר דגשים בהגשת חוות דעת רפואית שלדעתי צריך לשים אליהם לב ,רצוי הן בבקשות לפי סעיף 35 , והן בבקשות לפי תקנה 9 ,  והכן לפני הגשת ערער לוועדת הערעורים ,לבקש לפני הגשת חוות הדעת את התיק הרפואי שנמצא בידי קצין התגמולים. חשוב את אותו תיק לסכם , לבדוק איזה חומרים קיימים בו , ואותו לשלוח למומחה שיקבע את אשר עורך הדין מבקש ממנו לקבוע. 

כאשר מוגש ערער לבית המשפט השלום בשבתו כוועדת ערעורים לפי חוק הנכים תגמולים ושיקום , רצוי קודם כל להגיש ערעור טכני וזאת רק על מנת לעמוד בסד הזמנים הקבוע בחוק 30 יום  . לאחר מכן ולאחר שמוגש הערעור , ובד בבד עם הגשת הערעור חובה לבקש הארכת מועד לצורך הגשת חוות דעת רפואית ועיקרי טיעון.

לאחר מתן זמן נוסף על ידי בית המשפט השלום בשבתו כוועדת ערעורים לפי חוק הנכים תגמולים ושיקום יש לפנות לפרקליטות ,ולבקש לצלם את התיק הרפואי אשר נמצא בידי הפרקליטות. לאחר קבלת החומר הרפואי מהפרקליטות יש להגיש את כל התיק הרפואי למומחה הרפואי , על מנת שייתן חוות דעת רפואית לגבי הנפגע.

חוות דעת רפואית טובה הנה חוות דעת אשר מתייחסת לקשר הסיבתי שבין מצבו של הנפגע לבין השרות הצבאי, תוך שהיא מושתת על עבודות ועל מאמרים רלוונטיים אשר יש בהם כדי לבסס את הקשר הסיבתי.

ביסוס חוות הדעת הרפואית 

על המומחה הרפואי לבסס את חוות דעתו על ספרות ומאמרים שהם מובילים בעולם הרפואה,  דרכם ניתן להגיע למסקנה כי קיימת אסכולה רפואית מבוססת כדבעי , אשר ממנה ניתן להסיק על קיומו של קשר סיבתי.

לאחר שמוגשת חוות דעת רפואית הפרקליטות מגישה חוות דעת מגיבה לחוות הדעת הרפואית אשר קיימת בתיק. חוות הדעת המגיבה בדרך כלל תחזור על האמור בחוות הדעת הבסיסית הראשונה שנתנה על ידי קצין התגמולים , כך שבבוא ועדת הערעורים לדון בתיק יעמדו לנגד עיניה שלוש חוות דעת.

הדיון בפני ועדת הערעורים 

לאחר דיונים מקדמים , יערך דיון הוכחות , בדיון ההוכחות יחקרו בדרך כלל המומחים אשר נתנו את חוות הדעת הרפואית , אותם מומחים ינסו להגן על חוות הדעת הרפואית   מטעמם , ותפקידו של הפרקליט המייצג את המערער יהיה לערער את חוות דעתו של המומחה מטעם קצין התגמולים ולשכנע אחר כך בסיכומים את ועדת הערעורים כי יש מקום לייתן עדיפות לחוות דעתו של המומחה מטעמו של המערער , וכי יש מקום לקבוע כי קיים קשר סיבתי.