טלפון במשרד 03-9391070
סלולר אישי 0505350239
פקס 03-6914792
14 שנות ניסיון

קשר סיבתי בתביעות אשר מוגשות לקצין התגמולים

אגף השיקום במשרד הביטחון הנו האגף אשר ממונה במדינת ישראל על ההכרה הטיפול ומתן ההטבות לנכי צה"ל. על מנת שנכי צה"ל יזכו בהטבות מקצין התגמולים עליהם להוכיח כי קיים קשר סיבתי בין שרותם הצבאי לבין מצבם הרפואי , ועל ידי כך להיות מוכרים על ידי קצין התגמולים כנכי צה"ל.

קשר סיבתי 

קשר סיבתי הנו מה שנדרש כל מי שתובע הכרה מקצין התגמולים להוכיח , עובר להכרתו על ידי קצין התגמולים כנכה צה"ל. הקשר הסיבתי בנוי משני חלקים , קשר סיבתי עובדתי וקשר סיבתי משפטי. הקשר הסיבתי ברמה העובדתית הוא למעשה אותו גורם בשרות אשר הביא ללכות / לנכות ממנה סובל הנפגע . לצד הקשר הסיבתי ברמה העובדתית נדרש התובע להוכיח קשר סיבתי ברמה הרפואית לאמור , כי מצבו הרפואי של הנפגע נגרם עקב המצב העובדתי אשר היה בו התובע בזמן שרותו הצבאי. ללא הוכחת הקשר הסיבתי לקצין התגמולים לא ניתן לזכות בתביעה אותה מגיש התובע לקצין התגמולים .

קשר סיבתי בתביעות אשר מוגשות על רקע של חבלה

לאגף השיקום במשרד הביטחון מוגשות אחת משתי תביעות , תביעות בגין חבלה , ותביעות בגין מחלה. בכל אחת מן התביעות נדרש התובע להוכיח כי קיים קשר סיבתי בין הלקוי ממנו הוא סובל לבין השרות הצבאי. מקום בו עסקינן בתביעה אשר מוגשת על רקע של חבלה , שאלת הקשר הסיבתי היא שאלה יחסית קלה , שכן ברור לכל בר דעת כי מקום בו ארעה חבלה עקב אירוע צבאי ו/או שלא עקב אירוע צבאי , שכן יש ויכול ואיש כוחות הביטחון יפגע , שלא בזמן שרותו , התשובה לשאלת הקשר הסיבתי העובדתית והרפואית לאמור מבחן עקב השרות , וגם מבחן הזמן , הן שאלות ברורות ביותר בתביעות על רקע של חבלה,  ולכן הטיפול במקרים מעין אלה הוא מעט יותר קל בשלב הקשר הסיבתי.

קשר סיבתי בתביעות אשר מוגשות על רקע של מחלה

בשונה מהקשר הסיבתי בתביעות על רקע   של חבלה , הקשר הסיבתי בשאלות על רקע של מחלה הוא הרבה יותר מורכב. במחלות הנטל אשר מוטל על כתפי התובע הוא להוכיח כי המחלה פרצה בזמן השרות ועקב השרות. מבחן הזמן שהוא יחסית ברור וקל בתביעות אשר מוגשות על רקע של חבלה , הוא מורכב הרבה יותר בתביעות אשר מוגשות על רקע של מחלה.

בתביעות אשר מוגשות על רקע של מחלה על התובע לבחון ראשית האם על פניו מבחינת הספרות הרפואית המקצועית קיים קשר סיבתי , את זאת הוא יכול לעשות ראשית על ידי חיפוש באינטרנט ואף על ידי קריאה של ספרות רפואית עדכנית. יש גם אפשרות להיוועץ עם רופא , ללא קשר , לקבלת חוות דעת רפואית , לאחר קבלה של עמדה רפואית על פיה יש קשר סיבתי , על התובע להתקדם למבחנים העובדתיים . תחילת הבירור במחלות הוא רפואי היות ודרך הבירור הרפואי  , ניתן למצוא את הגורם העובדתי , אותו יש צורך לאתר בשרות.

העדיפות בתביעות המוגשות על רקע של מחלות היא ראשית לברר וללמוד ממה המחלה יכולה להיגרם , ומה המחלה , לאחר שהתובע מקבל תשובה ממה נגרמת המחלה , הוא צריך לשאול את עצמו האם הגורמים אשר היה בהם כדי להביא לפריצת המחלה , מבחינה רפואית , התקיימו מבחינה עובדתית , והאם הוא יכול לבסס אותם.