טלפון במשרד 03-9391070
סלולר אישי 0505350239
פקס 03-6914792
14 שנות ניסיון

משרד הביטחון אגף השיקום

אגף השיקום משרד הביטחון , הנו הגוף האחראי לטיפול בתביעותיהם של אנשי כוחות הביטחון אשר נפגעו או חלו בזמן שרותם . אגף השיקום במשרד הביטחון פועל מכוח חוק הנכים תגמולים ושיקום , אשר קובע את המסגרת הנורמטיבית משפטית להכרה באנשי כוחות הביטחון אשר נפגעו או חלו בזמן שרותם ועקב שרותם.

חוק הנכים תגמולים ושיקום

חוק הנכים תגמולים ושיקום מכוחו פועל אגף השיקום במשרד הביטחון למעשה קובע את המסגרת הנורמטיבית מכוחה פועל אגף השיקום , ברם אגף השיקום לא פועל רק מכוח חוק הנכים תגמולים ושיקום אלה קיימת חקיקה ענפה בין חקיקה ראשית ובין חקיקה משנית והוראות פנימיות של אגף השיקום אשר קובעות את דרך ואופן פעולתו של אגף השיקום.

חוק הנכים תגמולים ושיקום מכוחו הוקם ופועל אגף השיקום במשרד הביטחון , נחקק בשעתו על ידי ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל , דוד בן גוריון במטרה להסדיר את הטיפול באותם לוחמים אשר נפגעו עת לחמו במלחמת השחרור.

במרוצת השנים  עבר החוק תיקונים שונים , כאשר רוח החוק אשר מפעמת מתוכו הנה ביסודה לגמול לאותם לוחמים גיבורים אשר נפגעו בזמן שרותם , רוח זו גם חלחלה במרוצת השנים גם לפסיקותיהם של בתי המשפט אשר קבעו במספר רב של פסקי דין כי את חוק הנכים תגמולים ושיקום ,  יש לפרש בצורה מרחיבה וזאת על מנת לא לסכל את מטרת המחוקק אשר הנה ביסודה מטרה  בה מבקש המחוקק לגמול לאותם לוחמים ואנשי כוחות הביטחון אשר תרמו תרומתם להגנתה של המולדת.

חוק הנכים תגמולים ושיקום פגיעה של בזמן תפקיד 

המחוקק מצא עצמו נדרש לחוקק לצד חוק הנכים תגמולים ושיקום מכוחו פועל אגף השיקום במשרד הביטחון את חוק הנכים תגמולים ושיקום פגיעה שלא בזמן תפקיד ,בשל העובדה כי חלק מהנפגעים נפגעים בזמן חופשתם , עת לא היו בשרות , כגון בתאונות דרכים ובתאונות ספורט , כשחוק הנכים תגמולים ושיקום לא מכסה אותם , וכן כששום גורם אזרחי ,לרבות חברות הביטוח לא מכסות אותם.

היות ולא היה לאותם נפגעים שום פתרון מבחינת כיסוי ,מצא כאמור המחוקק את עצמו נדרש לחוקק את חוק הנכים תגמולים ושיקום פגיעה שלא בזמן תפקיד . ההבדל בין שני החוקים , חוק הנכים תגמולים ושיקום , וחוק הנכים תגמולים ושיקום פציעה של בזמן תקפיד ,  נעוץ במספר מישורים כשהמרכזי שביניהם הוא שבחוק הנכים תגמולים ושיקום מוכר הנפגע מעשרה אחוזי נכות , ברם בחוק הנכים תגמולים ושיקום , פגיעה שלא בזמן תפקיד מוכר הנפגע החל מ20 אחוזי נכות.

לצד החקיקה הראשית מכוחה פועל אגף השיקום במשרד הביטחון קיימת מערכת שלמה של חקיקת משנה אשר מסדירה פעולות של אגף השיקום.

תקנות הנכים מבחנים לקביעת דרגת נכות 

תקנות הנכים מבחנים לקביעת דרגת נכות הנן תקנות אשר מכוחן פועלות הוועדות הרפואיות באגף השיקום במשרד הביטחון , הן המחוזיות והן העליונות בפניהם מופיעים נפגעי כוחות הביטחון ,ובהן נקבעים אחוזי הנכות לאותם נפגעים , אשר מופיעים ונבדקים על ידי הוועדות הרפואיות.

תקנות הנכים מבחנים לקביעת דרגת נכות , מכילות בתוכן מספר רב של פגימות אשר לצידן מופיעים אחוזי נכות אשר נקבעו עבור כל פגיעה ופגיעה. הוועדה הרפואית כאשר היא בודקת את הנפגע , היא קובעת את אחוזי הנכות של הנפגע המופיע בפניה בהתאם לאחוזי הנכות אשר נקבעו בתקנות הנכים מבחנים לקביעת דרגת נכות.

מקום בו לא קבועה לפגיעה מבחן בתקנות הנכים מבחנים לקביעת דרגת נכות  , נקבע לנפגע סעיף מותאם על פי תקנה 11 לתקנות הנכים מבחנים לקביעת דרגת נכות. הסעיף המותאם אשר נקבע לאותה פגימה צריך להיות קרוב מספיק לליקוי ממנו סובל הנפגע , השימוש בתקנה 11 לתקנות הנכים מבחינים לקביעת דרגת נכות הוא נפוץ ביותר במחלות  יחסית נדירות אשר פורצות בזמן השרות הצבאי , ודורש ידע וניסיון של עורך דין.