טלפון במשרד 03-9391070
סלולר אישי 0505350239
פקס 03-6914792
14 שנות ניסיון

נכי צה"ל? דעו את זכויותיכם!

מי שמוכרים כנכי צה"ל הם אנשים אשר נפגעו ונגרמה להם נכות פיסית ו/או נפשית במהלך שירותם הביטחוני בצה"ל, במשטרה או בכל מערכת ביטחונית אחרת. הסטאטוס "נכי צה"ל" מקנה עבור מי שהוכרו ככאלה ע"י משרד הביטחון זכויות, הטבות ובמקרים מסוימים גם פיצויים ותגמולים – בין אם הם מוענקים באופן חד פעמי ובין אם הם ניתנים באופן קבוע. במדריך שימושי זה אנו נדון בהרחבה בהיבטים המשפטיים הנוגעים לזכויותיהם של נכי צה"ל בהתאם להגדרות ולקביעות המחייבות ב- 'חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט – 1959'.

 

ככלל, 'חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט – 1959' מגדיר מצב של "נכות" באדם כ- "איבוד כושר היכולת לפעול בצורה תקינה, בין אם בצורה גופנית או שכלית או כמצב של פחיתות ביכולת לפעול באופן תקין". מהבחינה הזו, מי שהוכרו כנכי צה"ל ע"י משרד הביטחון הם אנשים הסובלים מפגימות פיסיות או נפשיות (חבלה, מחלה, החמרת מחלה או פוסט טראומה) אשר נגרמו להם כתוצאה מתנאי השירות הביטחוני שלהם בצבא, במשטרה, בשירות בתי הסוהר, במסגרת התנדבות בשורות המשמר האזרחי וכו'.

בין אם מדובר בחבלה, פציעה או בהתפתחות של מחלה כזו או אחרת אשר נגרמו (לכאורה) כתוצאה מתנאי השירות הביטחוני, העניין המרכזי אשר עומד בבסיס ההכרה במי שנפגעו מן הנ"ל כנכי צה"ל, הוא הוכחת קשר נסיבתי אשר קושר בין השירות הביטחוני ותנאיו לבין הפגימה הבריאותית שנוצרה. רק אם יוכח כי קיים קשר כזה, הנפגע יהיה רשאי לעבור וועדה רפואית אשר תבחן את אופי ורמת נכותו, ועל פי החלטותיה, יוכלו להיקבע לו אחוזי נכות וקבלת פיצויים/תגמולים בהתאם.

למרבה הצער, יש מקרים רבים בהם נכים אשר נפגעו במהלך שירותם הביטחוני, מגישים תביעה עצמאית במטרה להכיר בנכותם – ואינם זוכים בהכרה הזו. לעיתים קרובות, הסיבה לכך נובעת מעודף ביטחון כי "אם נפגענו במהלך שירותנו הביטחוני, אנחנו בטוח נוכר כנכי צה"ל ונהיה זכאים לפיצויים והטבות". יחד עם זאת, בהיעדר הידע המשפטי הנדרש יתכן ואלו אשר נפגעו במהלך שירותם הביטחוני יהיו עשויים דווקא להסב לעצמם נזק ולאבד חלק ניכר מן ההכרה בזכויותיהם (אם לא את כולה). על מנת להבטיח כי מצב שכזה לא יתרחש, מוטב לפנות ולהתייעץ מול עו"ד מומחה אשר עוסק בהגשת תביעות אל מול משרד הביטחון.

הגורם אשר אחראי להכיר באופן עקרוני בנכותם של נפגעים ונפגעות יוצאי מערכת הביטחון, הוא 'קצין התגמולים' ב- "אגף שיקום הנכים" המשתייך למשרד הביטחון. ככל שתתקיים ההכרה בנכותם, הנפגעים יזומנו אל הוועדות הרפואיות המיוחדות אשר תוכלנה לקבוע את רמת נכותם והאם מגיעים להם פיצויים או תגמולים.

 

אילו החלטות יכולות הוועדות הרפואיות לקבל ומה היא המשמעות של כל אחת מן ההחלטות הללו?

בהתאם להחלטותיהן של הוועדות הרפואיות במשרד הביטחון, יכולים להיקבע עבור אלו שנפגעו במהלך שירותם הביטחוני שיעורי נכות באחוזים משתנים:

 • נכות בשיעור של 1%-9% אחוזי נכות – הכרה בנפגע/ת כנכי צה"ל ללא קבלת פיצויים או תגמולים.
 • נכות בשיעור של 10%-19% אחוזי נכות – הכרה בנפגע/ת כנכי צה"ל כולל קבלת מענק באופן חד פעמי על פי דרגות משתנות:
 • בקביעה של 10% אחוזי נכות יינתן מענק חד פעמי בסך 49,299.95
 • בקביעה של 11% אחוזי נכות יינתן מענק חד פעמי בסך 62,766.14
 • בקביעה של 12% אחוזי נכות יינתן מענק חד פעמי בסך 77,784.36
 • בקביעה של 13% אחוזי נכות יינתן מענק חד פעמי בסך 91,980.92
 • בקביעה של 14% אחוזי נכות יינתן מענק חד פעמי בסך 106,086.18
 • בקביעה של 15% אחוזי נכות יינתן מענק חד פעמי בסך 119,826.26
 • בקביעה של 16% אחוזי נכות יינתן מענק חד פעמי בסך 135,118.38 ₪
 • בקביעה של 17% אחוזי נכות יינתן מענק חד פעמי בסך 149,771.42 ₪
 • בקביעה של 18% אחוזי נכות יינתן מענק חד פעמי בסך 165,154.83 ₪
 • בקביעה של 19% אחוזי נכות יינתן מענק חד פעמי בסך 186,472.49 ₪
 • נכות בשיעור של 20% אחוזי נכות ומעלה – הכרה בנפגע/ת כנכי צה"ל כולל קבלת קצבה חודשית באופן קבוע על פי דרגות משתנות:
 • בקביעה של 20% אחוזי נכות תוענק קצבה חודשית בסך 96 ₪
 • בקביעה של 30% אחוזי נכות תוענק קצבה חודשית בסך 44 ₪
 • בקביעה של 40% אחוזי נכות תוענק קצבה חודשית בסך 92 ₪
 • בקביעה של 50% אחוזי נכות תוענק קצבה חודשית בסך 41 ₪
 • בקביעה של 60% אחוזי נכות תוענק קצבה חודשית בסך 89 ₪
 • בקביעה של 70% אחוזי נכות תוענק קצבה חודשית בסך 37 ₪
 • בקביעה של 80% אחוזי נכות תוענק קצבה חודשית בסך 65 ₪
 • בקביעה של 90% אחוזי נכות תוענק קצבה חודשית בסך 33 ₪
 • בקביעה של 100% אחוזי נכות תוענק קצבה חודשית בסך 81 ₪
 • בקביעה של 100%+ אחוזי נכות תוענק קצבה חודשית בסך 93 ₪

*הסכומים הנ"ל עשויים להיות נתונים לשינויים, ואנו ממליצים על כן להתעדכן מעת לעת באמצעות פנייה ישירה אל "אגף שיקום הנכים" במשרד הביטחון.

בהתייחס לתשלומי התגמולים הקבועים (מ- 20% אחוזי נכות ומעלה), הוועדה הרפואית יכולה לקבוע האם מדובר בתשלומי נכות לצמיתה (באופן קבוע) או בתשלומים המוענקים באופן זמני (במידת הצורך, קצין התגמולים יהיה רשאי לזמן את הנכה לוועדה רפואית נוספת בכדי לבחון האם חל איזשהו שינוי במצבו והאם יש מקום לקבוע בשל כך שיעורי נכות חדשים).

להלן רשימת זכויות והטבות שנכי צה"ל זכאים לקבל:

 • סיוע במציאת עבודה חדשה.
 • סיוע בשיקום כלכלי.
 • סיוע ברכישת רכב שיקומי (או "רכב רפואי") המותאם לצרכיו של הנכה.
 • קבלת פטור ממס הכנסה.
 • הנחה בתשלומי ארנונה.
 • סיוע במימון לימודים אקדמיים או במימון קורסי הכשרה מקצועיים.
 • הנחות בתשלומי חשבונות חשמל ומים.
 • מענקי הבראה שנתיים מטעם משרד הביטחון.
 • קבלת סיוע במציאת דיור מיוחד המותאם לצרכיו של הנכה.
 • נכי צהל אשר נקבעו להם יותר מ- 20% נכות יהיו זכאים לקבלת שירותים רפואיים מלאים כגון ביצוע בדיקות מקיפות, אשפוזים, מתן תרופות וכיוצ"ב.
 • ועוד…

לסיכום נוכל לומר, כי אם הוכרתם כנכי צה"ל עפ"י 'חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט – 1959' יתכן ותהיו זכאים למגוון נרחב של זכויות, הטבות, פיצויים או תגמולים. יחד עם זאת, על מנת להבטיח כי זכויותיכם אכן ימוצו במלואן, כדאי לכם לפנות ולהתייעץ עם עו"ד מומחה ומנוסה אשר מטפל בהגשת תביעות כנגד משרד הביטחון.