טלפון במשרד 03-9391070
סלולר אישי 0505350239
פקס 03-6914792
14 שנות ניסיון

תביעת זכויות נכי צה"ל

זכויותיהם של נכי צה"ל קבועות בחוק הנכים תגמולים ושיקום , על חקיקתו הראשית המשנית והוראותיו הפנימיות של אגף השיקום , והן נגזרות בראש ובראשונה מהנכות או מהפגימה בגינה מוכר הנכה הבא לתבוע את זכויותיו מכוח חוק הנכים.

ניתן להתייחס לתביעת זכויות נכי צה"ל משני אספקטים שונים , הראשון שבהם בטרם ההכרה , והשני שבהם לאחר ההכרה.

על מנת שנפגע יקבל זכויות מכוח חוק הנכים תגמולים ושיקום הוא צריך להגיש תביעה לקצין התגמולים. התביעה יכולה להיות או תביעה בגין חבלה או תביעה בגין מחלה אשר ארעה בזמן ועקב השרות הצבאי.

בתביעתו צריך הנפגע להביא ראיות אשר יש בהם כדי לבסס את הקשר הסיבתי שבין השרות לבין מצבו של הנפגע , אשר יש בכוחן להוכיח כי הנפגע , לקה בפגימה כל שהיא בזמן ועקב שרותו.

ככלל קשר סיבתי מורכב משני אספקטים , העובדתי , והרפואי. באספקט העובדתי , נדרש התובע את זכויותיו מכוח חוק הנכים תגמולים ושיקום להוכיח כי הוא נפגע עקב אירוע או מאורע אשר ארע לו בזמן שרותו, ועקב שרותו.

מבחן הזמן הוא המבחן הקל , שכן מבחן זה מתמלא כל עוד שהנפגע נמצא בזמן שרותו או שהוא נמצא מחוץ לשרות , אך האירוע בגינו הנפגע תובע את זכויותיו ארע לו , בזמן שיצא מן השרות , כאשר היה הנפגע בדרך לביתו.

על מבחן עקב השרות נכתבו דפים שלמים , בתולדות הפסיקה במדינת ישראל ועשרות שופטים מכל הדרגות של בתי המשפט דנו במבחן עקב שרותו הצבאי. לעניין נפגעים אשר הגישו את תביעתם בגין חבלה אשר לטענתם ארעה בזמן שרותם הצבאי , קבעה הפסיקה מבחנים שלמים , אשר נגעו למצבים בהם לא היה ברור אם הנפגע היה באותו הזמן בתוך השרות הצבאי.

תמציתם של המבחנים קבעו כי מקום בו נפגע ששהה מחוץ לשרות הצבאי, לדוגמא בהרצאה אותה הוא העביר לתלמידי בית ספר , ותוך כדי או במהלך או בדרכו לאותו מקום נפגע אותו תובע , מאחר והנפגע נשלח לשרת מטרה אשר נועדה לשרת תכלית מסוימת אשר קשורה בשרות הצבאי הגם שהפציעה ארעה מחוץ לשרות יש לקבוע כי הפגיעה ארעה עקב השרות. הדברים חזרו על עצמם לעניין פציעות אשר אירעו בזמן חופשה , תוך כדי אימון גופני, אשר נועד לשמור על כושרו הגופני של הנפגע , כמו גם לקדם מטרה צבאית שהיא שמירה על כושרו הגופני של הנפגע , ומשום כך יש להכיר באותה פציעה ככזו אשר ארעה בזמן שרותו הצבאי של הנפגע , להלן מבחן התכלית.

משהוכיח הנפגע כי  פציעתו או מחלתו אירעו בזמן ועקב השרות הצבאי , לאמור משהוכיח הנפגע את הקשר הסיבתי , מגיעות לנפגע זכויות שונות , בהתאם לאחוזי הנכות אשר הוענקו לו על ידי הוועדה הרפואית אשר דנה בעניינו.

יאמר בשולי הדברים כי במהלך התביעה ובזמן ניהולה מגיעות לנפגע זכויות שונות מאוד מצומצמות , אשר עיקרן טיפול רפואי , מימון הנסיעה לטיפול רפואי ותגמול טיפול רפואי תט"ר לעיתים למשך כל זמן הטיפול בתביעה או לתקופה מוגבלת.

על מנת שנפגע יזכה בתגמול טיפול רפואי בטרם התברר תביעתו הוא צריך להיות במצב של טיפול רפואי או במצב רפואי , אשר מונע ממנו או מצמצם את כושר השתכרותו , וכי יש צורך שרופא של משרד הביטחון יקבע בטרם מתן הוראה או אישור לעניין תשלום התגמול כי קיים סיכוי גבוהה כי הנפגע יוכר על ידי קצין התגמולים בגין פגימתו באחוזי נכות גבוהים .

לצורך מימוש זכויותיו של הנפגע לפני ההכרה ולאחר ההכרה עליו לפנות לגורמים המתאמים , עובדת רווחה בלשכת השיקום אליה הוא שייך , עובדת דיור , אחראית רכב , עובדת שיקום , רופא מחוזי , וכל גורם אחר רלוונטי על מנת לממש את זכויותיו.

מקום בו זכויותיו של הנפגע לא ניתנות לו כדבעי , או שמכל טעם שהוא בלתי סביר , הנכה לא מקבל את הזכויות המגיעות לו עליו לערער על ההחלטה לגורם המתאים או לבית המשפט השלום , בשבתו כוועדת ערעורים לפי חוק הנכים תגמולים ושיקום , או לבית המשפט המחוזי , בשבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים לפי חוק בתי המשפט לעניינים מנהליים.

אני כאן בשבילך , אמינות ומקצועיות הם נר לרגלי צור איתי קשר , בטלפון נייד 0505350239 או השאר פרטים ,בדף יצירת הקשר באתר ,  ואשמח לשוב אליך בהקדם, וכבר בשיחה עימי תחוש בהבדל.