עתירות מנהליות

עו"ד גיא בית און , מתמחה במשפט המנהלי והחוקתי. לאורך שנותיו התמחה עורך הדין גיא בית און בתקיפת החלטות מנהליות באמצעות הגשת עתירות מנהליות לבית המשפט לעניינים מנהלים ולבית המשפט הגבוה. לצדק , וזאת בהצלחה רבה. בשנת 2015  , ייצג עורך הדין גיא בית און עותרת בעתירה מנהלית , כנגד משרד הבינוי והשיכון, וחברת עמידר, בעניין רכישת דירה ציבורית.

בעקבות אותה עתירה בה זכתה העותרת , קבע עורך הדין גיא בית און תקדים משפטי מחייב , לפיו כל דייר בדיור הציבורי זכאי להנחה נוספת ברכישת הדירה ,  כל עוד שילדו מתגורר עמו, ללא קשר לשאלה מה גיל הילד.

עתירה זו זכתה להערכה רבה , ובעקבותיה שונו הוראות נוהל פנימיות של משרד הבינוי והשיכון.

עורך הדין גיא בית און מתמחה כאמור בייצוג עותרים ובהגשת עתירות מנהליות בפני בין המשפט לעניינים מנהלים וכן בפני בית המשפט הגבוה לצדק.

הנושאים בהם ניתן להגיש עתירות הם

תקיפת החלטות של רשויות שלטוניות בנושאי:

  1. איחד משפחות וזרים.
  2. הסדרת מעמד כנגד משרד הפנים.
  3. עתירות בענייני מכרזים.
  4. רשויות מקומיות .
  5. רישוי עסקים.
  6. תכנון ובניה.
  7. עתירות אסירים .

מלבד הרשימה המנויה קיימת עוד קשת שלמה של נושאים בהם ניתן להגיש עתירות , על מנת לעמוד על זכויות האדם , אשר נפגעו , נשללו , או הוגבלו על ידי מי מגופי השלטון. הגשת עתירה מנהלית מחייבת ידע מעמיק במשפט המנהלי והחוקית  , וכן בדרכים אשר מאפשרות לתקוף החלטה שלטונית.

החלטה שלטונית יכולה להיות החלטה של רשות , כל רשות , אשר בבסיסה קיפחה את זכויותיו של מי שהזכות הייתה אמורה להיות מוענקת לו , השימוש בכלים המנהלים ובמשפט המנהלי והחוקתי מכוח זכויות היסוד אשר קיימות במדינת ישראל ,מאפשר לתקוף כל החלטה מנהלית ולהביא להסדרה של העניין אשר מובא בעתירה וזאת לאחר ביקורת של בית המשפט לעניינים מנהלים.

החלטות מנהליות הנן מעשה של יום ביומו , בכל יום מי מנציגי השלטון קובע דבר מה עבור האזרחים , כאשר החלטה זו פוגעת בזכויות האזרח , ישנה אפשרות במקרים מסוימים להביאה תחת שבת ביקורתו של בית המשפט לעניינים מנהליים , או תחת שבת ביקורתו של בג"ץ , בית המשפט לא מחליף את שיקול דעתו של הגורם המחליט , ברם הוא מביא את ההחלטה תחת שבת ביקורות בבוחנו האם אחת מעילות ההתערבות אשר קימות במשפט המנהלי והחוקתי , מאפשרות לבית המשפט לבקר את ההחלטה.

קיימות מספר עילות ביקורת , בניהן חוסר סבירות חוסר מדתיות , חוסר תום לב ,ושרירות. מקום בו ההחלטה נגועה בסוג כזה או אחר של חוסר תום לב , או שרירות יטה בית המשפט להפעיל את סמכותו , ולהורות לרשות לנהוג בצורה שונה מן הצורה בה היא נהגה עת התעלמה למעשה מזכויותיו הבסיסיות של האזרח.

אם נפגעת על ידי החלטה שלטונית , או מעין שלטונית אשמח לבחון את ענייניך במטרה לסייע לך צור איתי קשר עוד היום ואשקול אם ניתן להגיש עבורה עתירה מנהלית , לבית המשפט לעניינים מנהלים או לבג"ץ