טלפון במשרד 03-9391070
סלולר אישי 0505350239
פקס 03-6914792
14 שנות ניסיון

קצין תגמולים

קצין התגמולים, הוא הממונה מטעם משרד הביטחון לקבוע את זכאותם של התובעים הכרה כנכי צה"ל. במסגרת "חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט – 1959 (נוסח משולב), נקבע כי לשם קבלת הכרה כנכה, יש להגיש תביעה אל קצין התגמולים.

תפקידו של קצין התגמולים

באגף השיקום במשרד הביטחון ישנם מספר קציני תגמולים. קצין התגמולים מתמנה לתפקידו בהחלטה של שר הביטחון , אשר מכריז על המינוי של אותו עובד באגף השיקום כקצין תגמולים. המגישים תביעה למשרד הביטחון , למעשה מגישים אותה תחילה לקצין התגמולים , אשר מתפקידו לבחון את עניינו של התובע באותה תביעה. ישנם מספר  קציני תגמולים אשר יושבים במטה אגף השיקום במשרד הביטחון. קציני תגמולים בחוליה לאיסוף חומר , וקציני תגמולים בחוליה לקבלת החלטות.

קצין התגמולים בחוליה לאיסוף חומר

קצין התגמולים בחוליה לאיסוף חומר מקבל בדרך כלל את התביעות המורכבות . המדובר בדרך כלל בתביעות אשר בהן אין בידי התובע דו"ח פציעה או בתביעות אשר הוגשו זמן רב לאחר תום השירות בו שרת התובע , יאמר כי תביעות אשר מוגשות עם דו"ח פציעה בסמוך לפציעה , מטופלות בדרך כלל במסלול הירוק ואינן מגיעות ליחידה לאיסוף חומר רפואי.

מכל מקום קצין התגמולים ביחידה לאיסוף חומר רפואי פונה  בדרך כלל למספר מוסדות  , לצה"ל,  בתי חולים בהם טופל התובע , קופות החולים , מחלקת הרווחה בעריה ולמוסד לביטוח לאומי, ומבקש מהם לקבל חומר רפואי הקשור לתובע.

לאחר שקצין התגמולים מקבל את החומר מכל המוסדות הוא עובר על התיק ובודק בשלב זה  את הקשר הסיבתי העובדתי והרפואי של התביעה. בדרך כלל קצין התגמולים לא נכנס לעובי הקורה בצד הרפואי של התביעה הוא מקבל את הטענות הרפואיות כמו שהן , ברם בצד העובדתי יש בידו של קצין התגמולים סמכות של חוקר , והוא פונה לכל גורם אפשרי , אשר יש בידיו מידע על האירוע , או תנאי השירות אשר היה בהם לדעת התובע לגרום לחבלה או למחלה ממנה סובל התובע ובגינה הגיש את תביעתו לקצין התגמולים.

לאחר מכן קצין התגמולים מעביר את התיק ליועץ הרפואי אשר מתפקידו לקבוע לאיזה מומחה רפואי יופנה התובע לבדיקה , על מנת שזה יחליט האם קיים קשר סיבתי בין השרות לבין הליקוי ממנו סובל התובע בגינו הוגשה התביעה.

המומחה הרפואי כותב חוות דעת רפואית לקצין התגמולים , בה הוא ממליץ לקצין התגמולים האם להכיר בתובע , לאמור האם מתקיימים תנאי הקשר הסיבתי בעניינו של התובע.

קצין התגמולים בחוליה לקבלת החלטות

לאחר שהתיק מוחזר מהמומחה הרפואי אל היועץ הרפואי של משרד הביטחון , הוא מועבר לקצין התגמולים בחוליה לקבלת החלטות. קצין התגמולים בחוליה לקבלת החלטות בוחן את התיק ויש לו סמכות להחליט האם לקבל או לא לקבל את חוות הדעת של המומחה והאם לדעתו קיים או לא קיים קשר סיבתי. לאחר שמחליט קצין התגמולים לכאן או לכאן הוא מוציא החלטה אשר בה הוא קובע האם הוא מקבל או דוחה את התביעה.

החלטת קצין התגמולים

במידה וקצין התגמולים מחליט לקבל את התביעה הוא מעביר את התיק לוועדות הרפואיות. במידה והוא מחליט לדחות את התביעה הוא מודיע לתובע על ההחלטה , ואז יש לתובע אפשרות לערער על החלטת קצין התגמולים לוועדת הערעורים.