טלפון במשרד 03-9391070
סלולר אישי 0505350239
פקס 03-6914792
14 שנות ניסיון

תביעה בגין חבלה

מי שמבקש להגיש תביעה נגד משרד הביטחון בגין חבלה שארעה בשירות צריך ראשית להימנות על רשימת הזכאים להגשת תביעה נגד משרד הביטחון. רשימה זו היא רשימה סגורה והיא כוללת בתוכה מיועדים לשירות ביטחון בקורסים קדם צבאיים לפי התיקון לחוק החדש , חיילים בחובה , חיילים בסדיר , חיילי מילואים , שוטרים וסוהרים , ואנשי שירות הביטחון הכללי. חבלה היא יחסית תביעה קלה להגשה , אני כותב את המונח יחסית , היות ולעתים קרובות עצם הוכחת החבלה היא עניין שקל להוכיח אותו , שכן ברוב המקרים קיים דוח פציעה , אשר מהווה ראיה לכך שאכן התרחשה חבלת שירות , ברם לעתים הנכות היא מורכבת ממספר נכויות אשר נוצרו עקב אותה חבלה , ואז ישנו צורך להעריך את מכלול הנכויות וגם לקשר בניהם.

מה עושים אם נחבלים בשירות , ראשית יש לדאוג לדוח פציעה אשר נכתב בסמוך לאותה חבלה , כתיבת הדוח בסמוך לחבלה יחד עם חתימה של מפקד וקצין רפואה , וציון העובדה כי החבלה ארעה בזמן השירות מקצרת את דרכו של התובע בפני קצין התגמולים. מקום בו אין דוח פציעה או מקום בו התובע בוחר להגיש את תביעתו מספר שנים לאחר שהשתחרר כאן אנו מדברים על הוכחת החבלה באמצעים אחרים.

הוכחות החבלה באמצעים אחרים היא באמצעות רישומם במסמכים הרשמים של מדינת ישראל , לאמור חבלה רשומה , בהגדרה חבלה רשומה היא כל חבלה אשר נרשמה במסמכים הרשמיים של מדינת ישראל , רישום זה מהווה ראיה לקיומה של החבלה ודי בו על מנת להוכיח את טענותיו של התובע והוא לא יידרש בחלק מן המקרים להציג עדים אשר יאשרו את אמיתות האירוע בו נחבל התובע. משום כך רצוי כי גם אם יש דוח פציעה לדאוג לרשום בכל מסמך רפואי את עובדת התקיימות החבלה. לאחר שהתובע הוכיח בפני קצין התגמולים את החבלה ונסיבותיה , במקרים מסוימים הוא יופנה לוועדה רפואית להערכת נכות ובמקרים אחרים הוא יופנה למומחה אשר יצטרך לקבוע האם קיים קשר בין החבלה לבין הנכות ממנה סובל התובע.

חשוב לציין כי הבדיקה אצל המומחה היא בבחינת תנאי הכרחי לצורך קבלת הכרה על ידי קצין התגמולים , וחשוב מאוד להתכונן בצורה טובה ביותר לפגישה עם המומחה , וזאת באמצעות עורך דין.

חבלה בשירות יכולה להיות גם חבלה בחופשה , חיילים סדירים מוכרים על ידי קצין התגמולים גם אם הם נפצעו או נפגעו בחופשה ,  אך זאת בהבדל אחד , בגין פציעה בחופשה התובע מקבל כספים מקצין התגמולים רק במקרה בו הוא מוכר ב20 אחוזי נכות , תחת חבלה בחופשה נכללות כל החבלות אם זה במשחק כדורגל , אם זה בבית , או בבילוי של סוף שבוע , וזאת תחת תנאים מסוימים אשר מפורטים בחוק בין אם מדובר בחבלה בחופשה ובין אם מדובר בחבלה בזמן השירות חשוב מאוד למלא דוח פציעה וגם לדאוג לכך שהחבלה תרשם במסכי בית החולם .

עורך דין גיא בית און הנו מומחה לייצוג בפני קצין תגמולים , אם נפגעת בשרות אתה מוזמן לפנות אלי.