טלפון במשרד 03-9391070
סלולר אישי 0505350239
פקס 03-6914792
14 שנות ניסיון

תביעה נגד משרד הביטחון 

תביעה נגד משרד הביטחון מוגשת על ידי נפגעים, אנשי כוחות הביטחון אשר נפגעו או חלו בזמן שירותים הצבאי. התביעה מוגשת בגין מחלה או חבלה , או מחלה שהוחמרה בזמן השירות. מי שזכאים להגיש תביעה למשרד הביטחון הנם חיילים בשרות חובה , בשרות קבע, ובשרות מילואים, שוטרים, וסוהרים, אנשי שב"כ מוסד , עובדי משרד ראש הממשלה , ואשי משמר הכנסת.

התביעות למשרד הביטחון נחלקות לתביעות בגין חבלה ובגין מחלה. תביעה בגין חבלה הנה תביעה אשר מוגשת בגין חבלה בה נפגע התובע בזמן השירות , ותביעה בגין מחלה הנה תביעה אשר מוגשת בגין מחלה בה חלה התובע בזמן השירות הצבאי. התביעות מטופלות על ידי קצין התגמולים , אשר מתוקף סמכותו בוחן את התביעה , ומחליט בה. 

מה כוללת תביעה נגד משרד הביטחון

מי שמבקש להגיש תביעה נגד משרד הביטחון עליו למלא טופס תביעה , בקשה לקבלת זכות נכות חבלה או מחלה. אם יש בידי התובע דו"ח פציעה עליו לצרפו לתביעה וזאת יחד עם חומר רפואי אשר מעיד על מה שקרה לתובע בשרות .

במקום בו אין בידי התובע דו"ח פציעה עליו להגיש לקצין התגמולים תצהיר אשר יפרט את נסיבות הפציעה , העובדות אשר גרמו לנכות ממנה הוא סובל התובע. ביחד עם התצהיר זה יש צורך להוסיף תצהיר עדים מפקדים אשר יעידו או יאשרו את טענותיו העובדתיות של התובע , בגינן מוגשת התביעה נגד משרד הביטחון. 

התצהיר המוגש עם התביעה נגד משרד הביטחון

התובע המגיש תצהיר יחד עם התביעה נגד משרד הביטחון חייב לדעת כי המדובר בתצהיר חשוב ביותר. התצהיר חשוב היות והוא צריך לכלול את העובדות אשר הביאו לפגימה ממנה הוא סובל.  על העובדות הרשומות בתצהיר להיות כאלו אשר יהיה בהן כדי לבסס את הקשר הסיבתי הרפואי והעובדתי על מנת שהתביעה המוגשת נגד משרד הביטחון לא תדחה. חשוב ביותר להשקיע בתצהיר מחשבה רבה ולהצליב אותו עם כל מני חומרים אחרים אשר יהיה בהם כדי לבסס את הקשר הסיבתי, ברמה העובדתית והרפואית.

שלבי הטיפול בתביעה המוגשת נגד משרד הביטחון

תביעה המוגשת נגד משרד הביטחון יכולה להיות מטופלת באחד משני מסלולים , מסלול ירוק , ומסלול רגיל. התביעות המוגשות נגד משרד הביטחון המטופלות במסלול ירוק הנן תביעות אשר הטיפול בהם הוא קצר , והתובע מקבל תוך מספר ימים הודעה על הכרה עקרונית בתביעה.

התביעות המוגשות נגד משרד הביטחון אשר מטופלות במסלול הרגיל , מגיעות תחילה למיון , משם הן נשלחות לקצין התגמולים אשר אחראי על הטיפול בתביעות על פי אזור המגורים של התובע. לאחר שקצין התגמולים מקבל את התביעה הוא מתחיל בשלב של איסוף חומר רפואי , קצין התגמולים מבקש לקבל חומר רפואי , מקופת החולים ומכל מוסד רפואי אשר טיפל בתובע. 

בד בבד תפקידו של קצין התגמולים לבדוק את התביעה מבחינה עובדתית. בשלב זה על קצין התגמולים להשתכנע כי הגורמים העובדתיים אשר הביאו למצב הרפואי ממנו סובל התובע , אכן התקיימו וזאת על מנת לבסס קשר סיבתי בין מצבו הרפואי של התובע לבין השרות הצבאי מבחינה עובדתית. חוק הנכים תגמולים ושיקום מחייב את התובע להוכיח כי הוא נפצע או חלה בזמן השרות ועקב השרות , בהעדר קשר סיבתי ידחה קצין התגמולים את התביעה. 

לאחר שקצין התגמולים מסיים לבחון את הצד הרפואי והעובדתי של התביעה אותה הגיש התבוע נגד משרד הביטחון , הוא מעביר את התביעה ליועץ הרפואי. תפקידו של היועץ הרפואי הוא להחליט לאיזה רופא מקצועי חיצוני עליו להעביר את התביעה במטרה שזה יקבע בחוות דעת רפואית כי קיים קשר סיבתי רפואי בין הפגימה בה לקה התובע לבין השרות הצבאי. במידה והיועץ הרפואי מטעם משרד הביטחון קובע כי קיים קשר סיבתי התובע מוכר על ידי קצין התגמולים , והתיק מועבר לוועדה רפואית לצורך דיון באחוזי הנכות אשר מגיעים לתובע. מקום בו קובע היועץ הרפואי כי לא קיים קשר סיבתי בין הנכות לבין השרות , קצין התגמולים דוחה את התביעה , ולתובע עומדת הזכות להגיש ערעור לבית המשפט השלום בשבתו כוועדת ערעורים לפי חוק הנכים תגמולים ושיקום.

במידה והנכם מעוניינים למלא טופס הגשת תביעה לקצין התגמולים אפשר להוריד את הטופס מאתר אגף השיקום של משרד הביטחון

 

CLOSE GALLERY
Cannot access channel ID, this is feed - https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?q=UCY-JYrx2rK9xkJu2XhgcRoQ&key=https://youtu.be/NBcjuilsPjs&type=channel&part=snippet