טלפון במשרד 03-9391070
סלולר אישי 0505350239
פקס 03-6914792
14 שנות ניסיון

 תפקידו קצין התגמולים

תפקידו של קצין התגמולים במשרד הביטחון  מתחיל מרגע קבלת התביעה ועד למתן החלטה סופית בה לחיוב או לשלילה. ברגע שתובע מגיש תביעה לקצין התגמולים לקבלת זכות נכות מחלה או חבלה , קצין התגמולים מחליט על דרך הטיפול בתביעה. בפני קצין התגמולים עומדות אחת משתי דרכים , או לסווג את התביעה לטיפול במסלול המהיר או לסווג את התביעה לטיפול במסלול הרגיל. בסיום הטיפול בכל אחד מן המסלולים חוזר התיק לקצין תגמולים , מחוליית החלטות , זה מוציא  החלטה, כי על הנכה לעמוד בפני וועדה רפואית אשר תדון באחוזי הנכות של התובע , לחלופין מקום בו מחליט קצין התגמולים לדחות את התביעה , יוציא זה החלטה מתאימה המורה על דחיית התביעה.

טיפול במסלול המהיר

תובע אשר הגיש תביעה, בדרך כלל בגין חבלה בה ברור הקשר הסיבתי לשרות , הן עובדתית והן רפואית , תביעתו עוברת לטיפול במסלול המהיר, ולא במסלול הרגיל. השוני בין המסלול המהיר  למסלול הרגיל הוא קודם כל וראשית במשך זמן הטיפול בתביעה, 4-5 חודשים במסלול המהיר, לעומת 9-24 חודשים במסלול הרגיל.  שוני נוסף הוא בכך שבמסלול המהיר לא מתבצע איסוף חומר רחב לגבי התובע  , והתובע לא נשלח למומחה מטעם קצין התגמולים , תיקו מועבר ישירות לדיון בפני וועדה רפואית אשר תפקידה לקבוע  לתובע אחוזי נכות.

טיפול במסלול הרגיל

תביעות אשר מוגשות בגין מחלה, אשר פרצה בזמן השרות, וגם בגין פציעה אותה עבר התובע בזמן שרותו הצבאי, אך התובע הגיש את תביעתו שנים לאחר פציעתו , תביעות אלו מועברות על ידי קצין התגמולים לטיפול במסלול הרגיל. הטיפול במסלול הרגיל הוא ארוך יותר עקב העובדה כי כשמוגשת תביעה על ידי תובע והיא מסווגת לטיפול במסלול הרגיל, השלב הראשון של הטיפול בתביעה הנו העברת התביעה לטיפול ביחידה לאיסוף חומר. ביחידה זו קצין התגמולים מבקש לקבל את תיקו הרפואי של התובע מקופת חולים , מבתי חולים בהם טופל , וכן מכל מוסד רפואי אשר בו טופל התובע. הטיפול בתובע בשלב איסוף החומר הוא ארוך ,והוא לוקח לא מעט זמן , שכן לעתים לא נמצא החומר  הרפואי , ולעתים החומר שנמצא לא מספק את קצין התגמולים , ואז יש צורך לבקש עוד חומר. יאמר עוד כי ישנן תביעות בהן נאסף חומר על התובע לעתים עוד מתקופה שלפני גיוסו של התובע לשרות צבאי.

 משנסתיים שלב איסוף החומר, ולאחר שהתובע שכנע את קצין התגמולים בדבר הנסיבות העובדתיות של התביעה,  מועבר התיק אל היועץ הרפואי של משרד הביטחון , היועץ הרפואי של משרד הביטחון מתפקידו לבדוק , לאיזה יועץ, מומחה רפואי, חיצוני עליו לשלוח את התובע במטרה לקבל חוות דעת רפואית בדבר הקשר הסיבתי בין הנכות, הליקוי, לבין השרות.

בדיקה על ידי המומחה הרפואי מטעם קצין התגמולים  

משקובע היועץ הרפואי לאיזה מומחה רפואי להפנות את התובע. מוזמן התובע להיבדק על ידי מומחה רפואי , אשר מקבל את התיק הרפואי מקצין התגמולים. בסיום הבדיקה , אמור המומחה הרפואי, לקבוע בחוות דעת רפואית , אם הוא ממליץ להכיר בתובע או אם הוא מממליץ לדחות את התביעה. המלצת המומחה הרפואי מוחזרת ליועץ הרפואי באגף השיקום, ומשם לאחר בדיקה לקצין התגמולים בחוליה לקבלת החלטות. קצין התגמולים בחוליה לקבלת החלטות מוציא החלטה האם הוא מקבל את התביעה או דוחה אותה. מקום בו החליט קצין התגמולים לדחות את התביעה התובע יכול לערער על ההחלטה בפני בית המשפט השלום.