טלפון במשרד 03-9391070
סלולר אישי 0505350239
פקס 03-6914792
14 שנות ניסיון

תשלום מענק לנכים בעלי דרגות נכות מ10-19 אחוזי נכות

עד לתיקון  חוק הנכים תגמולים ושיקום היו זכאים נכים אשר הוכרו ב10 אחוזי ועד 19 אחוז נכות לתגמול חודשי , אשר היה משולם להם  מדי חודש בחודשו על ידי קצין התגמולים , וכן להטבות שונות . נכים אשר הוכחו בשעתו לפני 1995 בנכות שבין 10-19 אחוזי נכות היו נחשבים למעשה כנכים מן המניין.

המצב לאחר תיקון חוק הנכים

בשנת 1995 תוקן חוק הנכים תגמולים ושיקום , על דרך לפיה נכים אשר הוכרו באחוזי נכות קבועים של בין 10-19 אחוזי נכות היו זכאים לתגמול חד פעמי מאגף השיקום , ולא לתגמול חודשי , מאגף השיקום , ואלה אשר הוכרו לפני 1995 המשיכו להנות מתגמול חודשי אשר היה משולם להם בצורה קבועה כפי שהיו הדברים עד לתיקון החוק.

גובה התגמול החודשי לנכים מ10 אחוז נכות עד ל19אחוז נכון הנו כדלקמן:

% 10 –  35,778.24

11% –  45,551.25

12% – 56,450.68

13% – 66,753.85

14% – 76,990.80

15% – 86,962.75

16% -98,059.25

17%- 108,693.74

18% -119,858.31

19% – 135,329.60

  • הסכומים לא מעודכנים.

במידה ונכה אשר הוכר לאחר שנת 1995, רוצה לתבוע החמרת מצב , בטרם חלפה התקופה בגינה שולם לו המענק , ואחוזי הנכות הועלו לאחר הגשת התביעה להחמרת מצב ,  יהיה עליו להחזיר את המענק שהוא קיבל על דרך של ניקוי המענק מן התגמול החודשי אשר ישולם לו בגין נכותו החדשה.

נכים אשר הכורו לפני 1996 זכאים להמיר את קצבתם החודשית למענק במידה והם רוצים לעשות כן.