טלפון במשרד 03-9391070
סלולר אישי 0505350239
פקס 03-6914792
14 שנות ניסיון

טיפול רפואי בתובעים חדשים  ובנכי צה"ל

משרד הביטחון מעניק טיפול רפואי  לתובעים , ולנכי צה"ל. טיפול רפואי לתובעים ניתן עוד לפני ההכרה,  על ידי קצין תגמולים וזאת מכוח סעיף 43 ב' לחוק הנכים תגמולים ושיקום. הטיפול הרפואי בנכי צה"ל ניתן גם הוא מכוח חוק הנכים תגמולים ושיקום  סעיף 43 לחוק .

טיפול רפואי מכוח סעיף 43 ב' לחוק הנכים תגמולים ושיקום 

סעיף 43 ב' מקנה זכות לחייל משוחרר. חייל משוחרר זכאי לקבלת טיפול רפואי בתקופה שבין הגשת התביעה ועד להכרה. הטיפול הרפואי ניתן על יד אגף השיקום במשרד הביטחון , בתקופה שבין הגשת התביעה לבין ההכרה. הטיפול ניתן עוד בטרם נקבעו לתובע אחוזי נכות מכוח חוק הנכים תגמולים ושיקום וזאת במטרה להקל על התובע את התנהלותו היום יומיות כמו גם לטפל בצורה מיטבית בפגימה ממנה הוא סובל.

הטיפול הרפואי ניתן על די מוסדות רפואיים אליהם קשור אגף השיקום , כמו לדוגמא , בתי חולים , מרפאות , או גורמים פרטיים אליהם קשור אגף השיקום. הטיפול עשוי לכלול גם משלוח של תרופות כאלו ואחרות , להם זקוק התובע , וזאת עד לפתח ביתו באמצעות חברת תרופות , בנוסף לכך מקום בו זכאי התובע , לאמצעי עזר לרבות מקל הליכה , סד , או כל ציוד אחר גם בכך נושא אגף השיקום במשרד הביטחון.

טיפול רפואי בנכי צה"ל 

נכי צה"ל זכאים גם הם לטיפול רפואי וזאת על חשבון מדינת ישראל אך ורק בפגימה עליה הכיר קצין התגמולים. כאן המקום לציין כי מכוח התיקון לחוק הנכים תגמולים ושיקום משנת 1996 , זכאים נכי צה"ל מדרגת נכות של 20 אחוזי נכות ומעלה לטיפול רפואי על חשבון אגף השיקום,  וזאת בשונה מנכים אשר נכותם נקבעה בשיעור שבין 10-19 אחוזי נכות. נכים אשר הוכרו בין 10-19 אחוזי נכות זכאים לקבלת טיפול רפואי במסגרת קופת החולים.

חשיבות הטיפול הרפואי

טיפול רפואי בתובעים הוא חשוב וזאת על מנת להראות לוועדה הרפואית בפניה הם עתידים לעמוד, את הקשיים והמגבלות הרפואיות עמם מתמודד הנכה במסגרת נכותו , הדברים מקבלים משנה תוקף בכל הקשור בנכויות נפשיות , שכן במקרה של נכויות נפשיות יש חשיבות לרצף הטיפולי בבואו של הנכה לבדיקה בפני וועדה רפואית ועל מנת שזו תעריך את נכותו. מקום בו תובע אשר הגיש תביעתו  בגין נכות נפשית , מכל סוג שהוא לא מקבל טיפול רפואי בצורה מסודרת , סביר מאוד להניח כי הוועדה הרפואית תעריך את נכותו באחוזי נכות נמוכים יותר וזאת בהשוואה לנכה אשר מקבל טיפול רפואי.